COMMUNITUY DEVELOPMENT SOCIETY

Our Staff

Name : Milan Kumar Ghising

Name : Uttam Mani Dhungana

Name : Tilak Bahadur Karki

Name : Krishna Shrestha

Name : Govinda Jhakri

Name : Suman Bohara

Name : Kapil Sainju

Name : Mohan Sunuwar

Name : Samjhana Basnet

Name : Bimala Ramtel