New Change in a Group

भुकम्पका कारण घर वाँस भत्केका साथै आवश्यक शैक्षिक सामाग्री समेत क्षति व्यहोरेका गरिब तथा विपन्न बालबालिकाहरुलाई अध्ययन निरन्तरका लागि सहायोग पुयाउने उद्धेश्यले हालै विभिन्न शौक्षिक सामाग्री उपलव्ध गराइएको छ ।

© Copyright 2018, Community Development Society All Rights Reserved

Developed by: supremeitsolutions.com