आजीवन सदस्यता प्रदान

संस्थाको विधान एवं १४ औं वार्षिक अधिवेशनको निर्णय वमोजिम संस्थाले हाल तपशिल वमोजिमका सदस्यहरुलाई आजीवन सदस्यता प्रदान गरेको छ ।

 

© Copyright 2018, Community Development Society All Rights Reserved

Developed by: supremeitsolutions.com